KO JE FERO PROMET
Fero Promet je preduzeće 100% u privatnoj svojini, osnovano 01.03.1995. Osnovano je sa ciljem da se bavi svim komercijalnim poslovima u oblasti crne i obojene metalurgije i industrijskom kooperacijom. U svom proizvodnom programu razvili smo postupak elektro pretapanja metala pod slojem troske (ETP). U tehnologiji izlivanja metala sa ETP peći razvili smo i koristimo sledeće tehnologije livenja: Livenje u pesku (bentonit, CO2,COOL BOOX-SHALKO,PET SET) Livenje u kokile Centrifugalno livenje Industrijska kooperacija koja se ogleda u dobroj poslovnoj saradnji sa nizom metalopreradjivačkih firmi, zajedničkom nastupu na tržištu radi što boljeg ispunjenja zahteva postavljenih od strane poručioca; Trgovina i zastupanje firmi Naš osnovni moto je da razvijamo dobar partnerski odnos, obostrano dobru poslovnu saradnju I da stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda, stalno unapređujući kvalitet svojih proizvoda.


OSNOVNE PROIZVODNE MOGUĆNOSTI
Proizvodnja odlivaka od specijalnih čelika u malim serijama po ETP tehnologiji težine do 200kg u kratkim rokovima, po zahtevima poručioca. Proizvodnja svih odlivaka težine do 200 kg na elektroindukcionoj peći po zahtevima poručioca. Centrifugalno livenje čelika I drugih metala po dve napred navedene tehnologije Proizvodnja svih delova od Bakra i Aluminijuma I njihovih legura po zahtevu poručioca Mašinska i termička obrada napred navedenih odlivaka I mogućnost izrade gotovih delova po dokumentaciji poručioca Izrada delova po zahtevima I dokumentaciji poručioca kako u velikim tako i malim - mikro serijama bez uslovljavanja minimalnih količina, sve po dogovoru sa poručiocem
PROIZVODNI PROCES
U svom proizvodnom programu razvili smo postupak elektro pretapanja metala pod slojem troske (ETP). Postupak elektro pretapanja kroz sloj troske je jedan od najnovijih I najsavremenijih postupaka za sekundarnu rafinaciju metala, posebno visokolegiranih I specijalnih čelika za koje se postavljaju strogi zahtevi u pogledu stepena čistoće, mehaničkih osobina I drugih tehnoloških svojstava. Ovim postupkom se u metalu znatno smanjuje sadržaj oksidnih I drugih nemetalnih uključaka, postiže se homogenost u horizontalnom I odsustvo segregacija u vertikalnom smeru, kao I povoljniji raspored nemetalnih uključaka. Odlivci dobijeni ovim postupkom imaju čistu površinu, gustu I kompaktnu strukturu, bez mehurova, pukotina, poroznosti. Posebno značajno je to što se pretapanjem kroz sloj troske postiže efikasno odsumporavanje što se opet jako odražava na čistoću I druga tehnološka svojstva u pretapanju metala. Ovakav liv liven tehnologijom centrifugalnog livenja daje niz povoljnih mogućnosti za tehnološka unapređenja I dobijanje niza kvalitetnih proizvoda.

Copyright www.feroprometdoo.rs